Sporíte si? Takto to ide tiež, ale poznáme aj výhodnejší spôsob.

Dnes je Svetový deň investičných fondov. Ide o výročie narodenia Abrahama van Ketwicha, ktorý v roku 1774 v Holandsku založil prvý investičný fond na svete. Cieľom Svetového dňa investičných fondov je poskytnúť ľuďom základné informácie, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť ako investovať, pripomenúť im výhody dlhodobého investovania do podielových fondov, ako aj vyzvať širokú verejnosť  k zamysleniu sa  ako zaobchádzať s voľnými finančnými prostriedkami.

Podstatnou brzdou pri investovaní je nedostatočná gramotnosť a nedôvera. Ľudia majú pocit, že o svoje peniaze prídu. Väčšina ľudí má svoje peniaze uložené na bežnom účte, v lepšom prípade na sporiacom účte, kde ale nemôžu dosiahnuť vyššie výnosy.

Aby však človek mohol začať investovať, nemusí dlhé mesiace študovať odbornú literatúru a perfektne sa orientovať v investičnom prostredí. Obráťte sa na profesionálov s viac ako 25-ročnou skúsenosťou.

Akciové a dlhopisové trhy nie sú nemenné, ale podliehajú výkyvom smerom hore a dolu. Trh, ktorý dnes vykazuje vzostupný trend, se už zajtra  môže pohybovať opačným smerom. C-Quadrat No.1 Premium Concept je systém aktívneho riadenia portfólia, ktorý se snaží vyrovnávať výkyvy jednotlivých trhov tým, že z klesajúcich trhov vystupuje a do rastúcich investuje. Aby bolo možné využiť šance pre zhodnotenie a naopak vyhnúť sa stratám vo fáze poklesu, je dôležité investovať do trhov, ktoré se práve nachádzajú v rastovom trende.

Medzi hlavné výhody tohto systému patrí:

  •  Aktívne riadené portfólio, máme možnosť výberu cieľových fondov až z 12.000 fondov
  •  Investovanie podľa prísnych predpisov. Depozitárom je Raiffeisen Bank International,  najväčšia rakúska depozitná banka.
  • Plný prístup k Vašim peniazom od prvého dňa
  • Plná transparentnosť nákladov
  • Informácia o Vašej investícii : 24hod/denne pomocou on-line prístupu

Na investovanie nie je nikdy neskoro. Investorom môžete byť i Vy, je to jednoduché. Kontaktujte nás a my Vám radi vyberieme produkt na mieru.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Váš tím MBI