PODNIKATEĽSKÝ DEŇ VO VIEDNI

Informujte sa na Podnikateľskom dni vo Viedni o všetkých pracovných príležitostiach v MBI, ktoré vám frančízový systém MBI ponúka, a aké kroky sú potrebné k naštartovaniu vášho vlastného biznisu.
 • Ulica

  Street Address 2

  Mesto

  Štát

  Poštové číslo

  Krajina
 
Ďalší termín

31 Marca 2017

Využite príležitosť dozvedieť sa o možnostiach profesijného rastu v MBI na centrále vo Viedni. Rozbehnite vašu kariéru s nami!

+421 / 911 897 843
Miesto konania

CENTRÁLA VO VIEDNI

Po vašej registrácii vás budeme kontaktovať s miestom odchodu a ďalšími informáciami.

Münichreiterstrasse 19
1130 Wien, Austria