Általános Szerződési Feltételek

Ezek az Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban „ÁÜF“) szabályozzák a jogviszonyt egyrészről az MBI PASSPORT tulajdonosok és másrészről az MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH. között. A kártyatulajdonos a regisztráció és az MBI-PASSPORT aktiválásával elfogadja jelent ÁÜF-et.

 

Preambulum

Az MBI-PASSPORT az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ szolgáltatása és az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK számos előnyt nyújt, amelyek jelen ÁÜF-ben, valamint az www.mbi.eu honlapon pontosabban megismerhetőek.

 

1         DEFINÍCIÓK

 

1.1        MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ – az MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH., A-1130 Bécs, Münichreiterstrasse 19 (lásd 9. pont).

1.2        MBI-PASSPORT – az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ által minden MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK egyénileg kiadott Passport.

Az MBI-PASSPORT aktiválásával az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS jogosulttá válik az MBI, vagy annak partnerei által kínált speciális termékek és előnyök használatára és továbbajánlására. Az aktuális termékek és előnyök a www.mbi.eu oldalon ismerhetőek meg. Minden MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK lehetősége van ismertté tenné az MBI-PASSPORTOT és potenciális érdeklődőknek továbbajánlani. Az  MBI-PASSPORT aktiválásával az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS automatikus hozzáférést kap személyes MBI-ÜGYFÉLPORTÁLJÁHOZ, hogy az adatait kezelhesse.

1.3        MBI KONSZERN – az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓHOZ kötődő vállalatcsoport, továbbiakban „MBI“.

1.4        MBI PASSPORT CARD – az MBI által a PASSPORT-TULAJDONOSNAK kiadott MBI-KÁRTYA.

1.5        MBI-PASSPORT-TULAJDONOS– az MBI-PASSPORT tulajdonosa, aki személyesen jogosult az előnyök igénybevételére. 

1.6        AKTIVÁLÁS – az MBI-PASSPORT megszerzése az www.mbi.eu oldalon és annak partneroldalain.

1.7        MBI STORE – így nevezik a „Your PrivateBroker Stores“ irodákat.

1.8        MBI-ÜGYFÉLPORTÁL – olyan platform, amely lehetővé teszi az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK, hogy kezelje az adatait és szerződéseit, és további szerződéseket tároljon digitálisan.

1.9        ELŐNYÖK – szolgáltatások és speciális kedvezmények, amelyeket az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ nyújt az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK az aktiválás pillanatától kezdve. Olyan pénzügyi szolgáltatási termékek, amelyek a távolról nyújtott pénzügyi szolgáltatási törvény hatálya alá esnek és nem az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ és/vagy az MBI kínálatában állnak, nem részei a PASSPORT előnyöknek. Részei azonban az engedéllyel rendelkező MBI PrivateBrokereknek és engedéllyel rendelkező partnereinek rendelkezésére bocsátott termékek.  Az MBI-PASSPORT előnyei a www.mbi.eu/passport oldalon, valamint jelen ÁÜF-ben kerülnek meghatározásra és bármikor változtathatóak. 

1.10     TERMÉKEK – a termék-vagy szolgáltatás tulajdonosainak termékei és szolgáltatásai, amelyekre jelen ÁÜF szerint érvényesek az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS részére nyújtott előnyök.

1.11     TERMÉKTULAJDONOS/SZOLGÁLTATÁSTULAJDONOS – a termék gyártója vagy a szolgáltatás kínálója, amely felelős azért, hogy a felkínált termék/szolgáltatás megfeleljen az érvényben lévő jogszabályoknak és törvényi előírásoknak. 

1.12     SZEMÉLYES AKTIVÁLÁS – Passportok aktiválása, amelyek az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS személyes ajánlásai útján és az abból adódó aktiválások során jönnek létre. Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ ebben az összefüggésben jogosult bizonyos aktiválásokat okok megnevezése nélkül elutasítani.

 

2         SZERZŐDÉSKÖTÉS és A SZERZŐDÉS TARTAMA

2.1        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ egy online megrendelői szolgáltatással felkéri a potenciális MBI-PASSPORT-TULAJDONOST, hogy tegyen ajánlatot egy MBI-PASSPORT megkötésére; ez a felkérés kötetlen és nem jár kötelezettségekkel.  

2.2        A megrendelő elküldésével az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS kötelezően nyilatkozik szerződéskötési ajánlatáról.

2.3        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ jogosult elfogadni a szerződéses ajánlatot kifejezetten a megbízási igazolás megküldésével vagy az MBI-PASSPORT-CARD kiszállításával.  Aszerint, hogy melyik időpont következik be hamarabb, a szerződés jogerősen létrejön vagy a megbízási igazolás átküldésével, vagy az MBI-PASSPORT CARD kiszállításával egyidejűleg. Az MBI-PASSPORT ezáltal határozatlan időre aktiválódik. 

2.4        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ jogosult a megrendelő elfogadásának elutasítására vagy a megrendelés szokásos mennyiségre való korlátozására.

2.5        Az MBI-PASSPORT az érdeklődők számára költségmentes hozzáférést kínál számos pénzügyi előnyhöz.

2.6        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK lehetősége van önállóan új Passport-tulajdonosokat ajánlani, és őket támogatni a pénzspórolásban, ill. az ésszerű befektetésben, miközben abból saját maga is profitál.  

 

3         AZ MBI-PASSPORT-TULAJDONOS JOGÁLLÁSA

3.1        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS nincs tartalmi utasításokhoz kötve, sem meghatározott teljesítési időhöz, sem meghatározott teljesítési helyhez.

3.2        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS nem tagja az MBI vállalatának. 

3.3        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS kizárólag csak azért felel saját maga, hogy az adott ország törvényei szerinti iparűzési-, adózási- és társadalombiztosítási kötelezettségeinek eleget tegyen. Ez a kötelezettség főleg azt jelenti, hogy az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK a megkapott jutalékokat az adó-és társadalombiztosítási hatóságoknak szabályszerűen, határidőkön belül jelentenie kell és bevallania.

3.4        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK nem szabad az ajánláson túlmenő tevékenységeket végeznie.

4         JÓTÁLLÁS és FELELŐSSÉG

4.1        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ saját részről nyújtott teljesítéseire az általános jótállási jogszabályok vonatkoznak az ABGB (Általános Polgári Törvénykönyv) 922. §§ szerint. Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ nem vállal jótállást bármely harmadik fél, különösen az MBI-PASSPORT CARD kártyával kapcsolatban álló TERMÉKTULAJDONOSOK/SZOLGÁLTATÁSTULAJDONOSOK teljesítéseire. Ez érvényes ennek megfelelően valamennyi olyan teljesítésre, amely a nyújtott előnyökkel áll kapcsolatban (lásd 1.8.). 

4.2        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ és annak teljesítési segítői által vállalt felelősség a teljes üzletmenettel kapcsolatban a szándékosságra és a súlyos gondatlanságra korlátozódik. A fogyasztókkal szemben ez a felelősségkizárás csak másra vonatkozik, nem személyi kárra. Súlyos gondatlanság esetére – kivéve fogyasztókkal szemben – a felelősségnek egy felső határa kerül meghatározásra a megbízás értékének mértékében.  Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ kizárja a felelősséget  minden olyan teljesítésre, amely az MBI-PASSPORT CARD kártyával kapcsolatosan  és harmadik fél által lett kivitelezve. 

5         ELÁLLÁSI JOG ill. A FIÓK BEZÁRÁSA

5.1        Elállási jog a távolról történő és külső helyszínen kötött üzletet szabályozó törvény (FAGG) szerint

Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS, amennyiben fogyasztónak minősül a KSchG 3. § és a FAGG Z 8 1. bekezdés 4. § szerint, jogosult az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ üzleti helyszínein kívül leadott szerződéses nyilatkozatát (megrendelését) 14 napon belül a következő elállási nyilatkozat feltételei szerint visszavonni, ill. jogosult elállni a szerződéstől. 

Az elállási- ill. visszalépési jog kizárt a következő esetekben:

Ø  az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ/megbízott/kereskedő üzleti helyszínein történt szerződéskötés esetén,

Ø  az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ/megbízott/kereskedő kiállítási standján történt szerződéskötés esetén, amennyiben ott értékesítés szokott történni (lásd a 2011/83/EU irányvonal 22-es preambulumbekezdést),

Ø  olyan áruk vagy szolgáltatások esetén, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ a FAGG Z 2 1. bekezdés 18. § szerint.

Ø  olyan szerződéseknél, amelyek a FAGG Z 1 2. bekezdés 1 § szerint az üzleti helyszíneken kívül köttettek meg és amelyeknél a fogyasztó által fizetendő díj nem lépte át az 50 eurót.

A KschG 3 § és a FAGG Z 8 1. bekezdés 4. § szerint az MBI -PASSPORTKIBOCSÁTÓ felvilágosítja az MBI-PASSPORT-TULAJDONOST a következő elállási jogról:

5.1.1    Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül okok megnevezése nélkül elállni jelen szerződéstől. Az elállási határidő szerződéskötéstől számított tizennégy nap.

Annak érdekében, hogy érvényesíteni tudja elállási jogát, kérjük, hogy tájékoztassa az MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH. céget, A-1130 Bécs, Münichreiterstrasse 19, Tel.: +43 (0) 1 / 877 74 74, Fax: +43 (0) 1 / 877 74 74, E-Mail: headoffice.at@mbi.eu egyértelmű nyilatkozat útján (pl. postai vagy email küldéssel) azon elhatározásáról, hogy eláll a jelen szerződéstől. Az elállási jog gyakorlásához elegendő, ha az elállási jogának gyakorlásáról a elállási határidő lejárata előtt elküldi nyilatkozatát.   

5.1.2    Az elállás következményei 

Ha jelen szerződéstől eláll, haladéktalanul és legkésőbb a nyilatkozatának beérkezésétől számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk Önnek az összes befizetését, amit Öntől kaptunk, beleértve a szállítási költségeket (kivéve   azon járulékos költségeket, amelyek abból adódtak, hogy Ön másik fajta szállítási módot kért, mint az általunk felajánlott, legolcsóbb standard szállítás). Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amit Ön az eredeti tranzakció során használt, hacsak nem kifejezetten más megállapodás született Önnel erről; semmiképpen nem számítunk fel Önnek díjakat emiatt a visszafizetés miatt. Megtagadhatjuk a visszafizetést addig, amíg az árukat vissza nem kapjuk vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy az árukat már visszaküldte. Amelyik korábban történik, aszerint az időpont szerint járunk el. 

Az esetlegesen pluszban kapott árukat haladéktalanul és legkésőbb mindenképpen a szerződéstől való elállási nyilatkozat megtételétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldeni vagy át kell adnia nekünk. A határidő betartottnak érvényesül, ha az árukat (MBI-CARD) a tizennégy napos határidő lejárata előtt elküldi.  

Az áruk (MBI-CARD) visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.  Az esetleges értékvesztésért csak akkor kell felelnie, ha ez az értékvesztés arra vezethető vissza, hogy Ön nem megfelelően bánt az áru szerkezetével, tulajdonságaival és működtetésével. 

5.2        Visszalépési jog a távolról nyújtott pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvény szerint  (FernFinG)

Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS, amennyiben fogyasztónak minősül a KSchG szerint, a KschG 3. §-nak és a FernFinG 8. §-nak megfelelően jogosult az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ üzleti helyszínein kívül leadott szerződéses nyilatkozatától visszalépni, amennyiben az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ teljesítéseinél pénzügyi szolgáltatásokról van szó a  FernFinG Z 2 3.§ szerint, kivéve a Z1 10.§-ban megnevezett pénzügyi szolgáltatásokat.  

5.2.1        A visszalépési jog következményei

Ha visszalép jelen szerződéstől, követelhetjük Öntől a szerződés szerint ténylegesen meghozott szolgáltatás díjának haladéktalan kifizetését. A kifizetendő összeg nem lehet magasabb, mint a már teljesített szolgáltatások aránya a szerződésben meghatározott szolgáltatásokhoz képest.  Továbbá legkésőbb a visszalépési nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül visszakap minden összeget, amit tőlünk kapott, levonva belőle az első mondatban feltüntetett díjat. Szintén Öntől megkapjuk a visszalépési nyilatkozat elküldésétől számított 30 napon belül az összes tőlünk kapott pénzösszeget és tárgyat. Egyebekben értelemszerűen az 5.1.1. érvényes.

 

6         Az ÁÜF változásai

6.1        A mindenkor esedékes árváltozásokat, valamint az ÁÜF változásait az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSSAL előzetesen időben közlik és a megadott jövőbeli napon lépnek érvénybe – megegyezéssel, ha az ügyfél a feltüntetett változásoknak 14 napon belül írásban (email vagy fax elegendő) nem mond ellent. Az aktuális ÁÜF letölthető a https://www.mbi.eu/at/agb oldalon.

 

7         TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

A KschG 1. bekezdés 5a §, FAGG 4 § 1. bek. FernFinG 1. bek. 5 § szerint az MBI-PASSPORT-KIBOCSÁTÓ az MBI-PASSPORT-TULAJDONOSNAK a következő már meglévő információkat nyújtja:

Az MBI-PASSPORT lényeges tulajdonságai: az www.mbi.eu/passport oldal alatt bármikor megtekinthetőek:

Szerződéses partner: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH Székhely: A 1130 Bécs, Münichreiterstrasse 19, Tel.: +43 (0) 1 / 877 74 74, Fax: +43 (0) 1 / 877 74 74, E-Mail: headoffice.at@mbi.eu.

Szállítási feltételek: postai kézbesítés

Visszalépési jog: lásd elállási felvilágosítás 5. pont

Jótállási jog: az ABGB (Általános Polgári Törvénykönyv) 922 § szerint;

Felmondási feltételek: írásban (email-ben vagy faxon elegendő) bármikor okok megnevezése nélkül lehetséges, lásd 2-es és 5-ös pont:

 

8         EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS az aktiválással, és ezzel egyidejűleg az  MBI-PASSPORT megszerzésével, valamint az aktiválási nyomtatvány valósághű kitöltésével, ill. a regisztrálással megkapja a jogot arra, hogy a terméktulajdonos megadott termékeit a „www.mbi.eu“ cím alatt feltüntetett kondíciókkal vegye meg/vegye igénybe. Ez érvényes az MBI-PASSPORT teljes aktiválási tartama alatt  a mindenkor aktuális ÁÜF alapján.

8.2        Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS az MBI-PASSPORT aktiválása után és az  MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ honlapja szerint megadott lépések teljesítése után személyesen átveheti PASSPORT-ját az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ munkatársától vagy minden MBI Store irodában.  

8.3        Az  MBI-PASSPORT aktiválása során megadott adatok helyességéért az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS felelős. Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS köteles adatai változását az MBI PASSPORT aktiválási ideje alatt 14 napon belül közölni az MBI konszernnel. Ezen kötelezettség megszegéséből adódó károkért az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS felelős.

8.4        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ nem felelős a TERMÉKTULAJDONOS szerződési teljesítéséért.

8.5        Az MBI-PASSPORT nem átruházható. Az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS egyetért azzal, hogy az üzlet lebonyolítása során ismertté vált adatokat az MBI vállalati csoport és a hozzá kapcsolódó vállalatok feldolgozzák. Az MBI- PASSPORT aktiválási ideje alatt az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS igénybe veheti az MBI Passport összes előnyét, beleértve az MBI PASSPORT CARD kártyát is.  

8.6        Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ fenntartja a jogot az ELŐNYÖK megváltoztatása.

8.7        Jelen ÁÜF az illetékesség és jogválasztás szempontjából az ide vonatkozó és a fogyasztókra érvényes törvényi feltételek alá esik. Az MBI-PASSPORT aktiválásával az MBI-PASSPORT-TULAJDONOS egyetért azzal, hogy fel lett hívva a figyelme erre a záradékra, és hogy jelen ÁÜF-fel egyetért. Szóbeli különmegállapodások nem jöttek létre. Jelen ÁÜF mindenkori változásai kizárólag írásban történnek.  

8.8        Jelen ÁÜF nem alapja sem munkajogi viszonynak sem kereskedelmi viszonynak.   

8.9     Ha jelen ÁÜF egyik rendelkezése, utólagos változtatása vagy kiegészítése érvénytelenné válik, akkor ez nem érinti jelen ÁÜF többi rendelkezésének érvényességét vagy hatályosságát. Hatálytalanság, érvénytelenség vagy megvalósíthatatlanság esetén a szerződéses felek között az egyik ilyen rendelkezés gazdasági eredményességéhez legközelebb eső és nem hatálytalan, érvénytelen vagy megvalósíthatatlan rendelkezést kell megegyezési alapul venni. Eközben a szerződéses felek konkrét gazdasági érdekét kell megállapítani a semmis, hatálytalan vagy jogellenes rendelkezésből.

 

9         Az MBI-PASSPORTKIBOCSÁTÓ adatai

Cég: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH.
Székhely: A 1130 Bécs, Münichreiterstrasse 19
E-Mail cím: headoffice.at@mbi.eu
Homepage: www.mbi.eu
UID: ATU16046302
Cégjegyzékszám: FN 83531s
Cégbíróság: bécsi cégbíróság